درباره من

متولد تهران حوالی 16 متری امیری هستم.  دوران ابتدایی در مدرسه امیر کبیر ، راهنمایی در مدرسه ابوریحان و دبیرستان را در دبیرستان ایرانشهر گذراندم. در حال حاضر استاد تمام بیوشیمی بالینی دانشگاه علوم پزشکی گلستان هستم.

1- کارشناسی علوم آزمایشگاهی سال 1373 در دانشگاه علوم پزشکی تهران

2- کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی سال 1375 در دانشگاه علوم پزشکی تهران

3- دکتری تخصصی بیوشیمی بالینی سال 1378 در دانشگاه علوم پزشکی ایران

4- دوره تخصص علوم آزمایشگاهی سال 1396 در دانشگاه علوم پزشکی تهران

- کسب رتبه اول کشوری کنکور کارشناسی ارشد (سهمیه کارکنان) در  رشته بیوشیمی بالینی

- کسب رتبه اول کشوری کنکور دکترای تخصصی (سهمیه آزاد) در رشته بیوشیمی بالینی 
 
 

 

 

 

 

JoomShaper